Liquefactie proef

Met deze proef kun je eigenlijk op heel eenvoudige wijze liquefactie simuleren.

Wat is Liquefactie ?
Liquefactie in de geologie verwijst naar het verschijnsel waarbij de bodem een aanzienlijk verlies van sterkte en samenhang ondervindt in reactie op toegebrachte spanning, gewoonlijk door een aardbeving. Hierdoor gedraagt de bodem zich als een vloeistof.

De werkwijze van deze proef is in feite heel simpel:
Je neemt een bakje met verzadigd zand. Wat dieper in het zand stop je een pingpong bal en op het zand plaats je een gewichtje, bij wijze van flatgebouw. Je schudt het bakje en zie wat er gebeurt. Het gewichtje zakt de grond in, het water komt boven en de pingpongbal ook.

Liquefactie en aardbevingen
Bij aardbevingen komt Liquefactie wel voor als een lokaal verschijnsel. Bij dit proces neemt de poriëndruk van sediment met daarin veel water flink toe. Dit komt omdat de korrels zich willen herschikken tijdens het schudden, maar dat niet kunnen door het aanwezige water. Het gevolg is dat een soort drijfzand ontstaat. Hele gebouwen kunnen zo gaan drijven en gedeeltelijk wegzakken.

 

Kijk hieronder het you tube filmpje en de proef + het principe van Liquefactie is direct duidelijk

 Iris Earthquake Sci over het verband tussen aardbevingen en liquefactie >>>>

Wat gebeurt er in de bodem bij Liquefactie. Een geoanimatie >>>>