Gesteentepracticum: Tekenen

Bij dit gesteente practicum gaat het niet alleen om determineren maar ook om het verder verwerken van de eigenschappen van gesteenten en gesteente categorieën aan de aan de hand van een werkblad waarbij de leerlingen o.a. gaan tekenen.SAM_2859Het gesteentepracticum is zo opgezet dat de leerlingen zowel lagere als hogere denkvaardigheden in moeten zetten om zo tot een beter begrip van de stof te komen. Leerlingen leren bij het gesteentepracticum gesteenten benoemen (onthouden), het onderscheiden van verschillende gesteentesoorten (begrijpen), het classificeren (integreren), onderzoeken (toepassen), selecteren (toepassen) en bewust kiezen (toepassen) van deze gesteentesoorten. Het gesteentepracticum heeft naast het aanbieden van hogere denkvaardigheden ook als doel om de time-on-task van de leerlingen te verhogen.

Dit practicum is najaar 2013 uitgevoerd door Jennifer Stroo op het Montessori Lyceum Amsterdam.

Het werkblad bij dit practicum >>>

Een mooie diashow van gesteente typen (HAN) >>>>