Homepage

Welkom, op deze website van het Landelijk Expertisecentrum voor Mens en Maatschappijvakken vind je een overzicht van interessante Aardrijkskunde proeven, ofterwijl Fysisch Geografisch practicum voor in de klas.

Met de stroomtafel kun je prachtig demonstreren hoe een meanderende rivier zich gedraagt. Erosie, sedimentatie en meanderhalsafsnijding.
Lees verder
 
Met deze proef laat je zien dat in stilstaand water verschillende grondsoorten gelaagd sedimenteren.
Lees verder
 
Met dit practicum kun je laten zien hoe het komt dat in een droge tijd planten toch aan hun water kunnen komen. De Capillaire werking .
Lees Verder
 
De convectie bak laat zien dat warme lucht stijgt en dat koude lucht daalt en hoe de lucht circuleert tussen hoge drukgebieden en lage drukgebieden.
Lees verder
 
Vier bakjes met verschillende soorten zand en ik laat de leerlingen kijken, voelen en beredeneren. Grof zand, strandzand , Dekzand en Löss.
Lees verder
 
Met de tectoniek laat je zien wat er allemaal gebeurt aan het aardoppervlak bij verschillende vormen van platentectoniek.
Lees verder
 

 

Proeven met zand, water en stenen om leerlingen te laten beleven hoe leuk Aardrijkskunde is.
Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking van de UVA en de VU binnen het Landelijk Expertisecentrum Mens en Maatschappijvakken.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de collega’s van het Martinus College (Grootebroek) en het Pieter Nieuwland Lyceum in Amsterdam voor alle inspiratie in de afgelopen jaren.

Beheer van de website is in handen van Gotze Kalsbeek (g.t.kalsbeek@uva.nl)