start

Welkom, op deze website van het Landelijk Expertisecentrum voor Mens en Maatschappijvakken vind je een overzicht van interessante Aardrijkskunde proeven, ofterwijl Fysisch Geografisch practicum voor in de klas.

[epsshortcode id=237]

Proeven met zand, water en stenen om leerlingen te laten beleven hoe leuk Aardrijkskunde is.
Deze website is tot stand gekomen door een samenwerking van de UVA en de VU binnen het Landelijk Expertisecentrum Mens en Maatschappijvakken.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de collega’s van het Martinus College (Grootebroek) en het Pieter Nieuwland Lyceum in Amsterdam voor alle inspiratie!

Beheer van de website is in handen van Gotze Kalsbeek (g.t.kalsbeek@uva.nl)