Lavaproef

Met de Lavaproef laat je zien met behulp van honing (of spullen stroop /chilisaus) dat er verschillende soorten lava zijn en dat die zich verschillend gedragen.

Over Magma en Lava
Gesmolten vulkanisch materiaal in de aarde noem je magma. Als het uit een vulkaan komt heet het lava. Er zijn heel veel verschillende soorten lava. Sommige zijn zo stroperig dat ze amper nog vloeibaar zijn. Andere soorten zijn zo dun dat ze wel met een snelheid van 100 km/u van de vulkaan stromen. Zure lava is heel rijk aan silica en is veel stroperiger dan niet-zure lava.
De mate waarin een vulkaan explosief is heeft te maken met de onderaardse drukopbouw. Die drukopbouw hangt weer af van de mate waarin gas kan ontsnappen en in hoeverre de kraterpijp verstopt zit.
Stroperigheid van de magma heeft grote invloed op de explosiviteit van een vulkaan. Die stroperigheid hangt o.a. weer af van de temperatuur en het percentage silica.

In een twitterlijntje de discussie over de lavasamenstelling van de #geldingadalsgos vulkaan in mrt 2021.  Twitter >>>

De Lavaproef met Honing
In de proef die Tim Favier demonstreerde  op de Geoproeven nascholing van 2014 worden verschillende soorten honing gebruikt en bovendien van verschillende temperatuur om het verschil in viscositeit (stroperigheid) te laten zien. Hij vergelijkt daarbij verschillende typen vulkanen op Hawaii en Indonesië (zie verder in de ppt)

Materiaal bij de Lavaproef
Docentenhandleiding bij de Lavaproef >>>
Achtergond info en uitleg in een powerpoint >>>
Team Geography over lava en typen lava  >>

De Lavaproef met stroop, chilisaus en honing
Bernd Andeweg
van de VU heeft in 2021  de proef nog eens voor gedaan naar aanleiding van de uitbarsting van de #Fagradalsfjall op IJsland. Maar dan met Stroop, Chilisaus en Honing. De vraag was hierbij waarom die uitbarsting zoveel rustiger verloopt dan de uitbarsting van de #Eyjafjallajokull meer dan 10 jaar geleden. 

De Fagradalsfjall uitbarsting van maart 2021 met aanduiding lava. Bron >>>

Zie hier op Youtube >>>